Wij bedanken de onderstaande sponsoren voor                       hun bijdrage waardoor het ook in 2020 voor ons                     mogelijk is het ranglijsttoernooi te organiseren: